Αμπούτ

Είμαστε η άμετρη γνώση που συσσωρεύεται στο διηνεκές
Είμαστε η πληροφορία που δίνει τροπή στον λευκό θόρυβο
Είμαστε πολλαπλά πρόσωπα σε πολλαπλές προσωπικότητες
πίσω μας κρύβεται το βάθος της τεχνικής και τεχνολογικής εξέλιξης του ανθρώπου
και μπροστά προτάσσουμε τις πολλαπλές μας διαδικτυακές περσόνες
Είμαστε ελεύθερα πλάσματα του κυβερνοχώρου
ο νέος πολιτισμός του παγκόσμιου χωριού
Είμαστε εσείς

hyperworks