posted by qubix on November 10, 2013

Το K2 όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο δεν δημιουργεί thumbnail και ο λόγος είναι πως χρειάζεται κάποιον τρόπο να χειρίζεται τα αρχεία βίντεο ο οποίος δεν υπάρχει εγγενώς στην php. Η λύση είναι η χρήση του ffmpeg utility. Δυστυχώς πρέπει να πειράξουμε τον κώδικα του Κ2..1) ανοίγουμε το αρχείο administrator/components/com_k2/models/item.php

2) πάμε στη γραμμή:
$row->video = '{'.$filetype.'}'.$row->id.'{/'.$filetype.'}';

3) κάτω από αυτή προσθέτουμε:
$videofile = $savepath.DS.$row->id.'.'.$filetype;
$image = $savepath.DS.$row->id;
passthru("ffmpeg -i $videofile -vframes 1 -ss 00:00:00 $image.jpg",$fvstat);

4) κάνουμε save το αρχείο και στο επόμενο upload θα δούμε τα thumbnails να εμφανίζονται κανονικά!

Η λύση αυτή προϋποθέτει στον server που είναι το site να υπάρχει το ffmpeg και να επιτρέπεται η εντολή της php "passthru"

Η μεταβλητή $fvstat μπορεί να έχει την τιμή 0 ή 1 ανάλογα με το αν εκτελέστηκε η εντολή σωστά η όχι.

Ο λόγος που δουλεύει το παραπάνω snippet είναι επειδή το allvideos plugin του K2 (εγκαθείσταται χωριστά) όταν βρίσκει μια εικόνα με το ίδιο όνομα με του video και στον ίδιο φάκελο, το βάζει ως thumbnail και αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο κώδικας, τραβά το πρώτο frame και το σώζει ως jpg με όνομα το όνομα του video.

posted by qubix on October 10, 2013

Αρκετά πακέτα στο arch δεν βρίσκονται στα επίσημα repositories αλλά στο Arch User Repository.
Στον παρόν οδηγό δε θα χρησιμοποιήσουμε το yaourt που είναι ένα utility βοηθητικό για το AUR. Παρακάτω ακολουθεί η διαδικασία εγκατάστασης του πακέτου gimp-gap (GIMP Animation Package).

1) Πάμε στη σελίδα του aur για το πακέτο gimp-gap
https://aur.archlinux.org/packages/gimp-gap/

2) κατεβάζουμε στο /tmp/ το tarball
cd /tmp/ && wget https://aur.archlinux.org/packages/gi/gimp-gap/gimp-gap.tar.gz

2.5) αν δεν έχουμε το base-devel το κάνουμε install:
pacman -Su base-devel

3) κάνουμε untar το tarball και μπαίνουμε στο directory που θα δημιουργηθεί
tar xvzf gimp-gap.tar.gz && cd gimp-gap

4) φτιάχνουμε το πακέτο και το κάνουμε install
makepkg -i --asroot
4.5) σε περίπτωση που υπάρχουν dependancies τα οποία απαιτούνται για να συνεχιστεί η εγκατάσταση, τρέχουμε
makepkg -s --asroot
η εγκατάσταση των dependancies και τυχόν compilations μπορεί να πάρουν αρκετή ώρα οπότε απλά..περιμένουμε :]

4.5.1) μετά κάνουμε
makepkg -U pacman -U gimp-gap-2.6.0-1-x86_64.pkg.tar.xz

και η εγκατάσταση ολοκληρώνεται!

posted by qubix on September 29, 2013

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old-domain.tld$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.old-domain.tld$ RewriteRule (.*)$ http://www.new-domain.tld/$1 [R=301,L]

posted by qubix on August 28, 2013

Εάν ξαφνικά αντί να μπορούν να αφήσουν μήνυμα στον τηλεφωνητή του asterisk οι καλούντες, ακούν μια φωνή στα αγγλικά να λέει ""sorry ,but the users mailbox can't accept more messages, an error has occured", μην πανικοβάλλεστε! Το πρόβλημα είναι πολύ απλό: γέμισε το mailbox του voicemail..

Τι κάνουμε λοιπόν:
1) τσεκάρουμε την κατάσταση
μπαίνουμε στην κονσόλα του asterisk:

asterisk -rv

εκεί πατάμε voicemail show users όπου θα μας δείξει κάτι σαν:

Context Mbox User Zone NewMsg default general New User 0 default 1234 Example Mailbox 0 default 0000 1-voicemail 100

Αχά! Απ'ότι φαίνεται το voicemail έχει "χτυπήσει" στο όριο των 100 mails per mailbox. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, δεν είναι περίεργο..είναι η default τιμή του max mails per mailbox number στα voicemails. Την τιμή αυτή μπορείτε να την αλλάξετε από το /etc/asterisk/voicemail.conf ; Maximum number of messages per folder. If not specified, a default value ; (100) is used. Maximum value for this option is 9999. ; maxmsg=9999 Εκεί στο maxmsg αφαιρούμε το ";" και βάζουμε την τιμή που θέλουμε. Για να ισχύσουν οι αλλαγές, είτε κάνουμε το asterisk reload, είτε αν είμαστε στο asterisk CLI γράφουμε voicemail reload

To μυστήριο λύθηκε :]

posted by qubix on August 9, 2013

Το boinc (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) είναι ένα λογισμικό που μας επιτρέπει να συμμετέχουμε δίνοντας τον αδρανή χρόνο του υπολογιστή μας σε ένα από τα πολλά projects που χρειάζονται επεξεργαστική ισχύ όπως για την θεραπεία ασθενειών, τη μελέτη της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας, την ανακάλυψη άστρων pulsar, και πολλά άλλα είδη επιστημονικής έρευνας

enable epel repo and install
Καταρχήν χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το epel repository για να κατεβάσουμε το boinc:
- Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του epel σε rpm από το
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/
- Την εγκαθιστούμε epel-release:
rpm -Uvh epel-release*rpm
- Τώρα εγκαθιστούμε τον boinc client και manager:
yum install boinc-client
yum install boinc-manager

Ενεργοποιούμε το X forwarding
Στον σέρβερ βεβαιωνόμαστε πως στο /etc/ssh/sshd_config υπάρχουν τα:

X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10

Αν όχι τα βάζουμε και κάνουμε restart τον ssh daemon

Τέλος αν δεν το έχουμε ήδη, εγκαθιστούμε το xauth

user@server:~$ which xauth
/usr/bin/xauth

Χωρίς το xauth θα βρεθούμε μπροστά στο σφάλμα:"empty DISPLAY environment variable"

Στο local μηχάνημά σας συνδεθείτε με ssh βάζοντας την παράμετρο -Χ ώστε να επιτρέπεται το Χ11 forwarding. Κάτι σαν αυτό δλδ:

ssh -X user@the-server

τρέξτε τον daemon και τον manager

/etc/init.d/boinc start και
boincmgr

κάντε τις ρυθμίσεις και attach σε κάποιο project

Πριν κάνετε attach σε κάποιο από τα projects που υποστηρίζουν τον boinc, βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλετε (cpu utilization, disk usage, limits etc..) από τη σελίδα του project που σας ενδιαφέρει και μετά κάντε το attach από τον manager.

Αφού όλα αρχίσουν να δουλεύουν, μπορείτε από τον manager να δείτε τι tasks τρέχουν, τη χρήση του δίσκου, μηνύματα και άλλα διάφορα.

posted by qubix on July 14, 2013


Αφού κάνουμε upgrade το mate είτε από την 1.2 είτε από την 1.4 έκδοση στην 1.6, διαπιστώνουμε πως ξαφνικά δεν βλέπουμε τα thumbs από εικόνες, pdf κλπ, πως η cpu τρέχει σαν τρελή και ο δίσκος όλο γράφει και γράφει κάτι.

Δε συμβαίνει κάτι περίεργο, απλά ο νέος caja ψάχνει τον φάκελο ~/.cache/thumbnails που δεν υπάρχει! Αντί αυτού πάει στον ~/.thumbnails/failed και γράφει εκεί..κάτι...

Συνεπώς η λύση είναι απλή:

- bootάρουμε σε single user mode ή αν δεν έχει (κανένα ubuntu-based δλδ...) κάνουμε logout και πατάμε Ctrl-F1 για να ανοίξουμε κονσόλα - αφού κάνουμε login σβήνουμε τον φάκελο ~/.thumbnails και ότι έχει μέσα
- και τον αντικαθιστούμε με ένα symlink:
ln -s ~/.cache/thumbnails ~/.thumbnails

κάνουμε reboot και θα διαπιστώσουμε πως όλα πάνε καλά..

posted by qubix on July 6, 2013

crude steps to install and use a dvb hybrid pcmcia card on arch

card: Kworld NB TV 220

1) view dmesg

2) generic, autodetect failed!

3) 17de:7203 -->this is the id of the card

4) card=88 -> Tevion/KWorld DVB-T 220RF 17de:7201 -->this is the closest I could find. Hopefully it uses the same chipset!

5)/etc/modprobe.d/saa7134.conf --> now edit this to pass the following parameter
options saa7134 card=88

6) pacman -S dvbutils

7) dvbscan /usr/share/dvb/dvb-t/gr-Athens > .tzap/channels.conf
Unable to query frontend status -->oops not working!

8) dvbv5-scan /usr/share/dvb/dvb-t/gr-Athens > .tzap/channels.conf ERROR key/value without a channel group while parsing line 3 of /usr/share/dvb/dvb-t/gr-Athens -->not working either

9) new file format for dvbv5-scan
Apparently there is a new format..
cp /usr/share/dvb/dvb-t/auto-Default .
dvb-format-convert -I CHANNEL -O DVBV5 auto-Default auto-Default-v5
dvbv5-scan auto-Default-v5

10) dvbv5 channel file incompatible with vlc --> but vlc doesnt understand it
dvb-format-convert segfault -->and the default util throws a segfault..

11) w_scan -->daraam this is a utility we can use to convert channel format output
wget http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/w_scan-20130331.tar.bz2
extract
./configure
make
make install
w_scan -ft -L > channels.xspf

12) vlc channels.xspf
-->this works! Finaly!!
DONE

posted by qubix on May 8, 2013

Apache Logs

General Error and Auditing Logs:
Location : /usr/local/apache/logs/error_log
Info : Όλα τα σφάλματα που "πιάνει" ο httpd daemon μαζί με το στάνταρ output από cgi εφαρμογές πάει εδώ.

Domain Access Logs:
Location : /usr/local/apache/domlogs/domain.tld
Info : γενικό access log για κάθε domain

Apache Access Logs:
Location : /usr/local/apache/logs/access_log
Info : πλήρες access log με όλα τα requests που ικανοποιεί ο server.

MySQL Logs

MySQL General Information and Errors:
Location : /var/lib/mysql/$(hostname).err
Info : τα log αυτά μπορεί να βρίσκονται και στο /var/log/mysql.log e

Exim Logs
Location: /var/log/exim_mainlog
Info: To mainlog έχει τα πάντα, incoming, outgoing etc
    
Location: /var/log/exim_rejectlog
Info: Το rejectlog περιέχει όλες τις συνδέσεις που δεν έγιναν. Αυτή η πληροφορία υπάρχει και στο mainlog

cPanel logs

Όλα τα logs του cpanel βρίσκονται στο /usr/local/cpanel/logs directory.

Location: /usr/local/cpanel/logs/access_log
Info:
This access_log contains all traffic to WHM, cPanel, and webmail over http.

Location: /usr/local/cpanel/logs/error_log
Info: This error_log contains all errors that occur when accessing a cPanel related site over http or https.

FTP logs

Location: /var/log/messages
Info: Άσχετα από τον ποιό FTP server χρησιμοποιείτε, το cpanel λογκάρει τις συνδέσεις, τα uploads, downloads κλπ. Ο ίδιος ο FTP server όμως δεν έχει logfile και όλα καταγράφονται στο system messages logfile μαζί με όολα τα υπόλοιπα συστεμικά μηνύματα τα οποία καταγράφονται εκεί.

posted by qubix on April 2, 2013

Στο προηγούμενο άρθρο έγραψα για τη χρήση του xrandr ώστε να προσθέσω ένα νέο mode για καλύτερη ανάλυση. Αφού το προσθέσω όμως, στην επόμενη επανεκκίνηση θα έχουν εξαφανιστεί όλα...τι κάνουμε λοιπόν? Υπάρχουν 2 εύκολες επιλογές:

1) γράφουμε στο home του χρήστη μας το αρχείο .xprofile στο οποίο βάζουμε τις εντολές του xrandr


xrandr --newmode "1280x1024_75.00" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
xrandr --addmode DVI-1 "1280x1024_75.00"
xrandr --addmode DVI-1 "1280x1024_60.00"
xrandr --output DVI-1 --mode "1280x1024_75.00"


Το κακό με μια τέτοια λύση είναι πως οι αλλαγές μας θα τρέξουν σχετικά αργά στο boot proccess και συγκεκριμένα αφότου κάνουμε login οπότε θα δούμε παράθυρα να αλλάζουν μέγεθος ή μπορεί να έχουμε σφάλματα σε applets κλπκλπ

2) Μπορούμε να βάλουμε τις εντολές στον εκάστοτε login manager μας
Για τον GDM μπορούμε να βάλουμε ένα startup script στο /etc/gdm/ ενώ για τον KDM στο /etc/kde4/kdm/Xsetup .Για τον lightdm χρειάζεται να πάμε στο /etc/lightdm/lightdm.conf και να του πούμε πως θέλουμε να τρέξει ένα script το οποίο θα έχει μέσα τις παραπάνω εντολές και το οποίο μπορούμε να το βάλουμε πχ στο /usr/share . Οπότε θα βρούμε τη γραμμή display-setup-script, θα την κάνουμε uncomment και θα προσθέσουμε το path του μαγικού script μας!
Οι παραπάνω επιλογές είναι καλύτερες γιατί τρέχουν το xrandr νωρίτερα στο boot proccess και οι αλλαγές είναι ορατές σε όλους τους χρήστες όχι μόνο σε αυτόν που βάλαμε το .xprofile .
Tέλος, είναι δυνατό να βάλουμε τις ρυθμίσεις μας στο xorg.conf, το οποίο παρότι πλέον είναι άδειο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς μας με ασφάλεια. Επίσης θα μπορούσαμε αντί για το /etc/X11/xorg.conf να φτιάξουμε ένα directory (αν δεν υπάρχει ήδη!) /etc/X11/xorg.conf.d/ και εκεί μέσα να βάλουμε τις ρυθμίσεις για την ανάλυση.

Περισσότερα για όλα αυτά στο μπορείτε να βρείτε στο ubuntu wiki και σε πολλά άλλα μέρη στο 'net.

posted by qubix on March 31, 2013

Αφού έστησα ένα pc με ένα debian unstable (siduction) και όλα πήγαν ρολόι, ανακάλυψα πως η ανάλυση του monitor είχε κολλήσει στα 1024x768 ενώ το monitor το ίδιο μπορεί να φτάσει τα 1280x1024.
Αρχικά σκέφτηκα πως το πρόβλημα μπορεί να είναι το οτι σύνδεσα το monitor στην 2η DVI έξοδο της κάρτας ή πως κάτι δεν πήγε καλά γιατί η κάρτα έχει μόνο DVI εξόδους αλλά τίποτα από αυτά δεν έφταιγε.
Απλά..απουσίαζε η ανάλυση που ήθελα. Με το xrandr προσπάθησα να δω τι συμβαίνει:


$xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
  1024x768    60.0* 
  800x600    60.3   56.2 
  848x480    60.0 
  640x480    59.9 


Όντως δεν υπήρχε τέτοιο mode που ήθελα. Η λύση είναι απλή: θα το προσθέσω! Το γιατί δεν υπήρχε αυτό ήταν άλλο θέμα και απλά ήθελα να παίξει με τη σωστή ανάλυση η οθόνη. Αρχικά με το gtf (calculate VESA GTF mode lines) θα βρούμε τις παραμέτρους που χρειαζόμαστε:


$gtf 1280 1024 60
  1280x1024 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 63.60 kHz; pclk: 108.88 MHz
 Modeline "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync


Μετά θα βάλουμε ένα νέο mode στο xrandr το 1280x1024_60.00. To xrandr παίρνει GTF mode lines ακριβώς αυτό που πήραμε με το gtf δλδ! :<br/>


$xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync


Ξανά xrandr -q για να δούμε οτι όντως υπάρχει αυτό το νέο mode:


Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
  1024x768    60.0* 
  800x600    60.3   56.2 
  848x480    60.0 
  640x480    59.9 
 1280x1024_60.00 (0x157) 108.9MHz
 h: width 1280 start 1360 end 1496 total 1712 skew 0 clock 63.6KHz
 v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1060 clock  60.0Hz


Τώρα χρειάζεται να το προσθέσουμε στο output μας (DVI-1) ώστε να το χρησιμοποιήσει το xrandr και να αλλάξει η ανάλυση:


$xrandr --addmode DVI-1 "1280x1024_60.00"


Για τέλος αρκεί να πούμε στο xrandr να χρησιμοποιήσει το νέο mode:


$xrandr --output DVI-1 --mode "1280x1024_60.00"


Αυτό ήταν όλα φαίνονται ωραία και πάλι!

hyperworks