posted by qubix on November 12, 2014

Κι όμως..ακόμη και ένας απλός χρήστης όταν κάνει login μπορεί να δει την admin bar πάνω πάνω. Θα μου πείτε ε και; Ε και αν ο τάδε πελάτης το θεωρεί απαράδεκτο, οτι μπερδεύει τους χρήστες μπλα μπλα, πριν αρχίσετε να τραβάτε τα μαλλιά σας, είναι πιο εύκολο να κάνετε στα γρήγορα αυτό που ζητά και να είναι και αυτός ευτυχισμένος και εσείς ήρεμοι άνθρωποι!

Ο Παρακάτω κώδικας πετυχαίνει αυτό που θέλουμε και μπαίνει στο function.php του theme που χρησιμοποιείτε:

 
/* gdimi remove admin bar except for admins */
add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');
//
function remove_admin_bar() {
  if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {
   show_admin_bar(false);
  }
}
 


posted by qubix on November 12, 2014

Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου είναι χρήσιμο όταν κάνουν login οι χρήστες να τους κάνουμε redirect στην αρχική σελίδα και όχι αυτόματα να πηγαίνουν στο "admin" περιβάλλον.

Αυτό γίνεται πολύ εύκολα βάζοντας τον παρακάτω κώδικα στο functions.php του theme που χρησιμοποιούμε.

 
/**
 * Redirect non-admins to the homepage after logging into the site.
 * gdimi
 */
function gdimi_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) {
  return ( is_array( $user->roles ) && in_array( 'administrator', $user->roles ) ) ? admin_url() : site_url();
} // end login_redirect
add_filter( 'login_redirect', 'gdimi_login_redirect', 10, 3 );
 


posted by qubix on October 15, 2014

Ας υποθέσουμε πως για κάποιον λόγο χρειάζεται να σταματήσουμε τον postfix από το να στέλνει email αλλά θέλουμε να λαμβάνουμε (πχ μας έχουν χακέψει τον server και τέτοια ωραία).

Είναι πολύ εύκολο:
1) κάνουμε edit το main.cf
2) προσθέτουμε τη γραμμή: default_transport = error: Local delivery only!
3) πατάμε στην κονσόλα ένα postfix check έτσι για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με τυχόν σφάλμα στο configurationposted by qubix on September 10, 2014

Χιουμοριστικό βίντεο για το τέλος του κόσμου που θα έρθει όταν η java ξαφνικά θα σταματήσει να χρησιμοποιείται!

http://youtu.be/_9oq475Ndu8

posted by qubix on September 2, 2014

Τώρα που αρκετά ύποπτα το truecrypt έχει πάψει να υφίσταται (βλ.http://truecrypt.sourceforge.net/ και οδηγίες εκεί για migrate σε..bitlocker!!) σκέφτηκα κάποιος τρόπος θα υπάρχει για να χρησιμοποιώ τα υπάρχοντα containers που έχω.

Ε λοιπόν, με βασικά εργαλεία του linux, γίνεται η δουλειά:

0) γινόμαστε root ή αποκτάμε τα κατάλληλα priviledges

1) καταρχήν θα κάνουμε attach το container σε μια loopback device
losetup /dev/loop0 /path/to/truecrypt.file

2) ώρα να κάνουμε decrypt το containerdecrypt/open the truecrypt container
cryptsetup --type tcrypt open /dev/loop0 Container

3)δίνουμε το password όταν ζητηθεί. Όπου Container βάζουμε ότι όνομα θέλουμε

4)κάνουμε mount το container σε κάποιον φάκελο που έχουμε φτιάξει
mount /dev/mapper/myContainer /mnt/somefolder

Τώρα τα περιεχόμενα θα πρέπει να είναι εμφανή στο /mnt/somefolder/ ή σε όποιο mountpoint έχουμε επιλέξει!

Για να κάνουμε unmount και γενικώς να κλείσουμε ότι ανοίξαμε:

1) umount /mnt/somefolder
2) cryptsetup --type tcrypt close container
3) losetup -d /dev/loop0


Υπάρχει και μια εφαρμογή η zuluCrypt η οποία απλοποιεί την παραπάνω διαδικασία με ένα frontend που δίνει, αλλά δεν την έχω δοκιμάσει

posted by qubix on May 13, 2014


Gzip compresses by replacing text with pointers to earlier parts of the text. Here’s a visualization of what actually happens when you decompress “The Raven”. It highlights the bits of text that are copied from previously in the poem.

δείτε το AWESOME βιντεάκι που δείχνει πως δουλεύει πάνω σε ένα ποίημα το gzip :D

Original blog post: http://jvns.ca/blog/2013/10/24/day-16-gzip-plus-poetry-equals-awesome/

youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=SWBkneyTyPU

posted by qubix on May 9, 2014

Ποιος linuxας δεν έχει ονειρευτεί να κάνει build τον δικό του linux kernel? Ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο παλιότερα και με μερικές εντολές μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα!

χρειαζόμαστε καταρχήν τα παρακάτω

apt-get install libncurses5-dev gcc make git exuberant-ctags

φτιάχνουμε έναν φάκελο στο /usr/src ή όπου θέλουμε και κάνουμε clone το kernel tree κατευθείαν από τον linus
git clone https://github.com/torvalds/linux.git

μπορούμε να δούμε πληροφορίες για τα τελευταία commits και τα περιεχόμενα του tree με τις παρακάτω git εντολές
git tag -l | less
git show


σε περίπτωση που χρειαστεί να ενημερώσουμε το tree, αρκεί να κάνουμε ένα pull ενώ είμαστε στον φάκελο που φτιάξαμε
git pull

με το git log, βλέπουμε τις τελευταίες αλλαγές πχ το τελευταίο commit που έγινε
git log

χρειάζεται τώρα να κάνουμε ένα checkout στην έκδοση του kernel που θέλουμε να ετοιμάσουμε ώστε να μη γίνει compile όλο το tree :)
git checkout -v3.15-rc4

οι επιλογές για το compilation του kernel είναι..1652(!!) οπότε μπορούμε να αντιγράψουμε το υπάρχον working configuration από το σύστημά μας. Καταρχήν εάν είναι ρυθμισμένος ο kernel να κάνει output στο proc το configuration, εύκολα μπορούμε να το πάρουμε κάνοντας:
zcat /proc/config.gz > .config

αν τώρα αυτό δεν υπάρχει, μπορούμε πάντα να το πάρουμε από το /boot/
cp /boot/config-`uname -r` .config

το uname -r το χρησιμοποιούμε για να δούμε την έκδοση kernel που τρέχουμε και το όνομα του config αρχείου είναι απαραίτητα το .config

σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε ρυθμίσεις όπως πχ να προσθέσουμε μια custom string στο όνομα του kernel, πατάμε nconfig και εξερευνούμε τις ρυθμίσεις
make nconfig

για να γίνει το compilation αρκεί ένα απλό make. Αν τώρα έχουμε πολυπύρηνο επεξεργαστή, μπορούμε να αφιερώσουμε παραπάνω πυρήνες με το -jX όπου Χ o αριθμός πυρήνων. Αν έχουμε 4-πύρηνο επεξεργαστή μπορούμε να βάλουμε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ 2 και 5 (ναι είναι +1 το maximum). Φυσικά αν ταυτόχρονα έχουμε σχέδια όπως να σερφάρουμε για περάσει η ώρα, βάζουμε μικρότερο αριθμό από τον διαθέσιμο.
make -jX

αφού το compilation τελειώσει και το οποίο θα πάρει κάποια ώρα οπότε φτιάξτε κανένα καφέ, φάτε τίποτα κ.ο.κ, ήρθε η στιγμή να κάνουμε στο σύστημα install τα modules του kernel στο /lib/modules/.
Ευτυχώς είναι πολύ εύκολο:
make modules_install

και μετά κάνουμε install τον kernel που περιλαμβάνει αντιγραφή του στο /boot/ αντιγραφή του config, update τον grub και πάει λέγοντας. Μπορείτε να το κάνετε manual όλο αυτό αλλά καλύτερα να πατήσετε:
make install

θα δείτε διάφορα όπως:

sh /media/shared/linux/kernel/linus/linux/arch/x86/boot/install.sh 3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f arch/x86/boot/bzImage \ System.map "/boot"
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f /boot/vmlinuz-3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f /boot/vmlinuz-3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f /boot/vmlinuz-3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.15.0-rc4gdimi-2bab43e2528f

κλπ κλπ


Είμαστε έτοιμοι, κάνουμε reboot και παρακολουθούμε χαροπά τον kernel μας να φορτώνει κατά την εκκίνηση :D
 

posted by qubix on April 18, 2014

Πάμε τώρα να εγκαταστήσουμε το snmp σε έναν centos server, ώστε με κάποιο cacti πχ να κάνουμε monitoring εκ του μακρώθεν...
Αρχίζουμε με τα βασικά, δηλαδή να εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα πακέτα στο σύστημα:

yum install net-snmp net-snmp-utilsαφού μπούν τα πακέτα και κάνα δυο εξαρτήσεις, πάμε να βάλουμε τον snmp daemon να ξεκινά με την κάθε εκκίνηση του συστήματος:
chkconfig snmpd on


τώρα στα ενδιαφέροντα πράγματα, το configuration. Χωρίς πολλά πολλά αυτό είναι ένα minimal configuration:

rwuser   noauth
rouser   noauth
rocommunity  mycommunity 8.8.8.8
syslocation  "datacenter"
proc  init 1 1
proc  httpd 10 1
disk  /
load  12 12 12


Όπως λοιπόν είναι προφανές:
- δεν έχουμε authentication
- βάλαμε μια community read-only η οποία είναι συγκεκριμένη ip και της δώσαμε το όνομα mycommunity
- και καλά το location είναι το "datacenter", προφανώς μπορεί να έχει κάποιο όνομα με ..νόημα!
- τσεκάρουμε την init process ώστε να ξέρουμε αν τρέχει ο server
- τσεκάρουμε την process του web server και βάζουμε όρια να τρέχουν 10 το πολύ και μία το λιγότερο processes
- τσεκάρουμε το μέγεθος του root partition, προφανώς μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα partions/δισκους/arrays σε ανάλογες directives
- και τέλος τσεκάρουμε το load με 1minute, 5minutes, 15minutes max averages

μετά από αυτά, κάνουμε restart τον snmpd και βλέπουμε αν όλα παίζουν καλά από το remote cacti μας

προφανώς πρέπει να έχουμε ανοίξει την 161 udp port για να παίξει το οτιδήποτε!


posted by qubix on April 18, 2014

Λοιπόν, φτάνει κάποια στιμγή η ώρα που θέλουμε να δούμε τι δεν πάει καλά με τα 1241234 plugins που έχουμε βάλει και κάπου σπάει το wordpress που έχουμε φτιάξει ή ίσως για να κάνουμε debug κάποιο δικό μας plugin.

Εκτός από τα κλασσικά logs του apache (ή όποιου http server), υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο plugin, το debug bar!To εν λόγω plugin βάζει μια μπάρα με διάφορα στοιχεία όπως php debug errors, memory usage, cache κλπ κλπ. Αν θέλουμε να δούμε και περισσότερα πράγματα υπάρχουν αρκετά plugins του..plugin όπως το Debug Bar Actions and Filters Addon που προσθέτει δύο επιλογές για να βλέπουμε τι actions/filters κλήθηκαν στην σελίδα που είμαστε και φυσικά προϋποθέτει την ύπαρξη του debug bar που προείπα.

Το κατεβάζουμε και κάνουμε install με τον κλασσικό τρόπο και φροντίζουμε στο wp-config.php να έχουμε τα

 
define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false); 
 

ώστε να ενεργοποιήσουμε το debug του wordpress για να βλέπουμε τα php warnings/errors, να τα κρατά σε ένα log (wp-content/debug.log) και να μην τα δείχνει ώστε να μην βλέπουμε ένα τεράστιο κατεβατό αλλά να τα κοιτάμε από το debug bar.

Happy debuggin' !

posted by qubix on March 15, 2014

Λοιπόν..μόλις βάλαμε το ωραίο μας theme και διαπιστώνουμε πως έχει κάνει register ένα menu το οποίο δεν είναι πουθενά στο admin panel και φυσικά δεν υπάρχει καμία page 'Home'..πριν πάθουμε εγκεφαλικό, ας πούμε λίγο πως ένα theme δημιουργεί ένα menu από το πουθενά.

Κάπου λοιπόν στον φάκελο του εκάστοτε theme έχει κάποιο αρχείο header.php ή κάπως έτσι.
Μέσα στο αρχείο θα βρείτε ένα κομμάτι κώδικα σαν τον παρακάτω


wp_nav_menu( array(
  'theme_location' => 'header-menu',
  'container'   => false,
  'menu_class'   => 'menu horizontal-menu header-menu',
  'menu_id'    => 'header-menu',
  'items_wrap'   => '
%3$s') );

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί μια function του wordpress framework ώστε να πει πως ένα μενού, το header-menu, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που περιγράφει.
Το ερώτημα είναι πως ακριβώς και το σημαντικότερο, που ορίζει το theme πως θέλει το μενού και ποια στοιχεία έχει;
Ο κώδικας που ψάχνουμε είναι κάτι σαν το παρακάτω:


  register_nav_menus( array(
    'header-menu' => __( 'Header Menu', 'decode' ),
    'sidebar-menu' => __( 'Sidebar Menu', 'decode' ),
    'footer-menu' => __( 'Footer Menu', 'decode' )
  ) );


Το παραπάνω είναι πιθανό να το βρείτε σε κάποιο αρχείο functions.php και όπως βλέπουμε λέει στο wordpress να αναγνωρίζει όχι ένα, αλλά τρία μενού.

Και πάλι όμως δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται με τα στοιχεία του μενού...

Δυστυχώς κάπου τώρα θα πρέπει να υπάρχει κάτι σαν το παρακάτω:
function _page_menu_args( $args ) {
  $args['show_home'] = true;
  return $args;
}


Όπου το βρείτε λοιπόν, αρκεί να αλλάξετε το "true" σε ότι θέλετε πχ Αρχική, Σπιτάκι οτιδήποτε και θα αλλάξει και στο menu που βλέπετε!

hyperworks